Veiprosjekt

T.Engene AS har utført endel oppdrag på og ved veien. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Referanse prosjekter Statens vegvesen

 • Rv7 Flå – Kjerringvika, Del 2 Stavn Rauk. Etablering av midtmarkering/sperrefelt
 • Fv51 Buskerud grense – Sanderstølen. Masseutskifting og forsterkningsarbeider
 • Rundkjøring Gol vest
 • Forskjæring Voldum, Utsprenging av forskjæring med vegarbeid
 • E16 Selta – Voldum, Muring av forstøtningsmurer 2000m2
 • Øygardsbrui, Fundamenteringsarbeid Øygardsbrui
 • E16 Voldum – Seltun, Sprengning og masseflytting, Vegarbeid
 • Rv.254 Fjerdum skole – Volegutua, Gang-/sykkelveg og ledningsanlegg
 • Rv.285 Utfylling ved Tranby – Utengen, Vegarbeid
 • 1152 Heslasvingen – Spildra med g/s-veg, Vegarbeid
 • Flå Bru. Entreprise B, Grunnarbeider og riving
 • Rv.52 Ulsåk – Trøim, Veg og ledningsarbeid
 • Freseveg Rv50, Myrland
 • Gang- og sykkelveg Rv.7 Gol
 • Gang- og sykkelveg Torpo Ål kommune
 • Gang- og sykkelveg, Skurdalen og Hol
 • Vintervedlikehold. Funksjonskontrakt Hallingdal 2009-2014.

 

Referanse diverse andre prosjekt

 • Sjøskogentreprisen UHN 01, Holmestrand. Lasting og transport av tunnelmasse
 • P – Hus Hemsedal Fjellandsby, Utsprengning og masseflytting av ca 100000m3
 • Lya Kraftanlegg, Ny 1400mm GUP rørgate til Kraftstasjon
 • Rv 519 Finnfast, Lasting, transport, lektertransport, sjøfylling og plastringsarbeid.
 • Bualie Hyttefelt, Opparbeidelse av vei, vann og avløpsanlegg, 4500m. vei 5000m. VA
 • Kraftutbygging Sauda, Lasting og transport 1.700.000 lm3 
 • Halsnøysambandet, Lasting og transport 500.000 lm3
 • Rv. 550 Agaparsellen
 • OPS E39 Lyngdal – Flekkefjord, Lasting og transport 700.000 lm3 
 • OPS E39 Trønderlag, Lasting og transport 800.000 lm3
 • Ledningsanlegg Skarslia, Ål Kommune
 • Luftambulansebase Ål
 • Aircargo terminal, Braathens
 • Plastring av Styggevassdammen Jostedalsanlegget
 • Komposteringsanlegg Hagaskogen, Utvidelse av komposteringsplate + ny adkomstveg