Jernbane prosjekt

T. Engene AS Har i de siste årene utført flere prosjekt
på og ved jernbanelinjen.

      


  • T.Engene har 3 maskiner for å kunne utføre arbeid ved og på togskinnene:         

                                                              

- Volvo EW140C
- Volvo EC55
- Volvo ECR88