Om T.Engene AS

T Engene AS er en av landets ledende entreprenører på lasting og utkjøring fra tunneler.  Annen massetranspor og graving for private og offentlige byggherrer.

Våre samarbeidspartnere gir oss tillit. Den vil vi gjengjelde med å utføre våre oppdrag på en tilfredsstillende måte gjennom effektivt og sikkert arbeid mot et sluttprodukt som begge parter kan være stolt av.

Vi har en dyktig arbeidsstokk på ca 75 ansatte som er ansvarlig for prosessen fram til ønsket resultat. I tillegg har vi en maskinpark med det beste utstyret for å tilfredsstille kravene som settes til oss.

Vi har vår base-administrasjon og verksted på Gol i Hallingdal, men våre oppdragsgivere kommer fra hele landet. T Engene AS jobber for private, bedrifter og offentlige institusjoner. Oppdragene foregår høyt til fjells, ved sjøen, i by-områder og i nærmiljøet. Bedriften er glad i utfordringer.

Siden 1972 har vi utført et mangfold av oppdrag, flere lette og mange tunge. Det vil vi fortsette med.                                                                                                                                                                                

 

Historie

I 1972 kjøpte 20 år gamle Torbjørn Engene sin første lastebil, en brukt Mercedes. Samme året satt han bak rattet i snutebilen på Aurlands anlegget med hjemme- kontor etablert i hanskerommet. Den unge kroppen satset friskt. Timelistene viste ofte 100 timer i uka. Seks år senere supplerte han med en gravemaskin, og det gikk ikke lang tid før han rundet den første millionen i omsetning.

Tidlig på 80-tallet begynte snøballen virkelig å rulle for gründeren fra Gol. I 1980 fikk Engene sitt første anbud, Fjærlandstunnelen. Så gikk han løs på massen fra Fløyfjellstunnelen, en stor jobb til åtte millioner kroner. Fire av totalt 30 biler hadde han selv. Resten leide han inn. Etter gjennomslaget i Bergen med «Madam Felle», Europas største fullprofilmaskin, fulgte Torbjørn Engene med maskinen til nytt oppdrag på Svartisen. Samtidig var han engasjert på anlegget i Jostedalen som varte i fem år, fram til 1990.

T.Engene AS har hele tiden hatt de største oppdragene utenfor Hallingdal. Vei-prosjekt og vannkraftutbygging var grunnlaget til entreprenøren som stadig går på nye utfordringer. Gardermobanen og grunnarbeidet på flyplassen var store og viktige jobber over en fire års periode.    

Hallingdølen 04.01.1990Første lastebilen.