T. Engene AS er en av landets ledende entreprenører på lasting og utkjøring fra tunneler. Massetransport, graving og planering, er en del av vår hverdag. Våre samarbeidspartnere gir oss tillit. Den vil vi gjengjelde med å utføre våre oppdrag på en tilfredsstillende måte, gjennom effektivt og sikkert arbeid mot et sluttprodukt som begge parter kan være stolt av. Og vi vil ta hensyn til klima- og miljø, slik at vi gjør minst mulig skade på naturen, og hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Våre verdier er:

Grundig, Offensiv, Stødig og Stolt.

Åpenhetsloven

Miljøfyrtårnsertifisering- innspill til klima- og miljøarbeid

Fakta om T. Engene AS

  • I bransjen siden 1972
    • Les vår historie her.
  • Ca 90 ansatte
  • Base-administrasjon på Gol i Hallingdal
  • Tar oppdrag over hele landet
  • Involvert i flere tunge nasjonale oppdrag
Maskin Enterprensrenes Fornbund image description
StarBank