Pågående prosjekter


Transport
              

Vi har fått kontrakt med Skanska Norge AS på Fv 659 Nordøyvegen Skjeltene - Harøya, og i uke 11 2019 kom de første lastebilene frem til prosjektet.

I Oslo kjører vi  noe for HAB Construction . (Follobanen)
     
T.Engene AS transporterer ca 2 mill. tonn kalkstein i året for Brønnøy Kalk i Brønnøysund. Transporten foregår fra dagbrudd til knuser
 
Vi har også en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen.

Arbeidsfelleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS fikk kontrakten hos Veidekke Entreprenør AS på lasting og massetransport i kontrakten UDK 01 Bergtunnel Drammen.


Grunnarbeid   
                                                                                                                                         

T. Engene AS leier for tiden ut gravemaskiner med mannskap til Isachsen Anlegg AS i Oslo, og Helge Holm Bygg og Maskin AS på Nesbyen.  

Vi leier også ut en Volvo 250H og 3 maskinførere til sjøavdelingen til Skanska på Fv 659 Nordøyvegen Skjeltene - Harøya. Disse sjåførene laster og losser lektere som transporterer stein rundt på prosjektet.