Pågående prosjekter


Transport
              

I Oslo kjører vi  noe for HAB Construction . (Follobanen)
     
T.Engene AS transporterer ca 2 mill. tonn kalkstein i året for Brønnøy Kalk i Brønnøysund. Transporten foregår fra dagbrudd til knuser
 
Vi har også en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen.


T Engene AS har fått kontrakt med Veidekke for opplasting og  utkjøring av tunnelmasser på prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Kattås.

Ny vannforsyning til Oslo: T Engene AS har kontrakt med Skanska Norge om massetransport av TBM masser på E5 Råvannstunnelen. Vi skal kjøre ca 400 000fm3 tunnelstein.

Vi har kontrakt med  Eiffage på prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen parsell 2 (Lanner-Kjørholt). Vi skal laste og kjøre ca 3,7 mill tonn tunnelstein på to år (ca 130 000 lastebillass). 


Grunnarbeid   
                                                                                                                                         
T. Engene AS leier for tiden ut gravemaskiner med mannskap til Spro Havn i Oslo, og Helge Holm Bygg og Maskin AS på Nesbyen.