Pågående prosjekter


Transport
              

I Oslo kjører vi  noe for HAB Construction . (Follobanen)
     
T.Engene AS transporterer ca 2 mill. tonn kalkstein i året for Brønnøy Kalk i Brønnøysund. Transporten foregår fra dagbrudd til knuser
 
Vi har også en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen.

Arbeidsfelleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS fikk kontrakten hos Veidekke Entreprenør AS på lasting og massetransport i kontrakten UDK 01 Bergtunnel Drammen.

Engene AS har inngått underentreprenøravtale med Marthinsen & Duvholt i forbindelse med utførelse av transport av masser fra prosjektet E5 Råvannstunnelen Vefsrud.

Vi har også kjøring for Rønaas Entreprenør på boligprosjektet Fabeltunet i Sørum.

I tillegg har vi noe kjøring for Alf Johansen på prosjektet Bjørum-Skaret.

T Engene AS har fått kontrakt med Veidekke for opplasting og  utkjøring av tunnelmasser på prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Kattås.


Grunnarbeid   
                                                                                                                                         
T. Engene AS leier for tiden ut gravemaskiner med mannskap til Spro Havn i Oslo, og Helge Holm Bygg og Maskin AS på Nesbyen.