Transport

Vi har en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen


I Oslo kjører vi fortsatt på Follobanen  for HAB Construction. Follobanen 

Brønnøy Kalk   

E39 Svegatjørn-Rådal  for Veidekke ferdig påske 2019.

Oset Renseanlegg  for Alf Johansen er ferdig

Fv 659 Nordøyvegen Skjeltene - Harøya

Arbeidsfelleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS fikk kontrakten hos Veidekke Entreprenør AS på lasting og massetransport i kontrakten UDK 01 Bergtunnel Drammen. Ferdig januar 2022

T. Engene AS har inngått underentreprenøravtale med Marthinsen & Duvholt i forbindelse med utførelse av transport av masser fra prosjektet E5 Råvannstunnelen Vefsrud

T Engene AS har fått kontrakt med Veidekke for opplasting og  utkjøring av tunnelmasser på prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Kattås.