Transport

Vi har en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen


I Oslo kjører vi fortsatt på Follobanen  for HAB Construction. Follobanen 

Brønnøy Kalk   

E39 Svegatjørn-Rådal  for Veidekke ferdig påske 2019.

Oset Renseanlegg  for Alf Johansen er ferdig

Fv 659 Nordøyvegen Skjeltene - Harøya

Arbeidsfelleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS fikk kontrakten hos Veidekke Entreprenør AS på lasting og massetransport i kontrakten UDK 01 Bergtunnel Drammen. Ferdig januar 2022

T. Engene AS har inngått underentreprenøravtale med Marthinsen & Duvholt i forbindelse med utførelse av transport av masser fra prosjektet E5 Råvannstunnelen Vefsrud

T Engene AS har fått kontrakt med Veidekke for opplasting og  utkjøring av tunnelmasser på prosjektet Nytt vannbehandlingsanlegg Kattås.

Ny vannforsyning til Oslo: T Engene AS har kontrakt med Skanska Norge om massetransport av TBM masser på E5 Råvannstunnelen. Vi skal kjøre ca 400 000fm3 tunnelstein.

Vi har kontrakt med  Eiffage på prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen parsell 2 (Lanner-Kjørholt). Vi skal laste og kjøre ca 3,7 mill tonn tunnelstein på to år (ca 130 000 lastebillass).