Transport

Vi har en bil og mann innleid hos Oster Transport og Entreprenørforretning AS i Bergen


I Oslo kjører vi fortsatt på Follobanen  for HAB Construction. Follobanen 
Brønnøy Kalk   


E39 Svegatjørn-Rådal  for Veidekke ferdig påske 2019.Oset Renseanlegg  for Alf Johansen er ferdig


Vi har fått kontrakt med Skanska Norge AS på Fv 659 Nordøyvegen Skjeltene - Harøya, og i uke 11-2019 kom de første lastebilene frem til prosjektet. 

Arbeidsfelleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS fikk kontrakten hos Veidekke Entreprenør AS på lasting og massetransport i kontrakten UDK 01 Bergtunnel Drammen.