Oset Renseanlegg-opplasting og transport

I Oslo jobber vi for Alf Johansen på Oset Renseanlegg.
Der har vi med opplasting og transport av tunnelstein.