Transport av kalk for Brønnøy Kalk AS
T.Engene as transporterer ca 2 mill. tonn kalkstein i året for brønnøy Kalk i Brønnøysund.
Transporten foregår fra dagbrudd til knuser - en distanse på ca 5km.

Kalkproduktet skipes videre til Hustadmarmor AS utenfor Molde, hvor råstoffet brukes i papirproduksjon.

28.04.2016 Anlegg & Transport

31.01.2016 Første settet med ny bil og henger på vei til Brønnøysund


På bildet er det klart til tipping av lass i knuser.
 

   
KalkbruddetSignering av ny kontrakt 16.01.2015. Den nye kontrakten gjelder fra 01.08.2015-01.08.2018.