UDK 01 Bergtunnelen Drammen

Prosjektet UDK01 Bergtunnel og dagsone Skogertunnelen inngår i InterCity utbyggingen på Østlandet, som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Skogertunnelen blir en viktig brikke i det sammenhengende dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg, som skal tas i bruk i 2024. Veidekke ASA og Bane NOR har fått kontrakt om bygging av Skogertunnelen, en ny dobbeltsporet bergtunnel på Vestfoldbanen fra Drammen til Kobbervikdalen. Arbeidet starter høsten 2019 og planlagt byggetid er fire år. Kontrakten Veidekke og Bane NOR har signert omfatter bygging av den seks kilometer lange Bergtunnelen gjennom Strømsåsen samt 300 meter dagsone, som vil koble tunnelen til eksisterende spor. Med tilhørende tverrslags- og evakueringstunneler skal Veidekke bygge til sammen 10,8 kilometer tunnel og utføre ca. 165 000 kvadratmeter kontaktstøp mot fjell for å sikre tunnelen mot vann og frost.


 Felleskapet Alf Johansen AS og T Engene AS har fått kontrakten for uttransport av stein fra Stuff i tverrslagene Austad og Danserud, evakueringstunneler Austad og hovedtunnel på Gulliksrud til deponi Drammen Havn.
Videre lasting og uttransport av sprengstein fra mellomlager i tunnel i tverrslag Austad og Danserud til Drammen Havn.