For å tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten fremover skal Asker og Bærum Vannverk bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Vestmarka i Bærum. Det eksisterende anlegget der henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden. Ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og tidvis overskrider drikkevannsforskriftens anbefaling, må det bygges et nytt renseanlegg. Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum med drikkevann i en estimert normalsituasjon i 2050.

Veidekke er tildelt fjell- og betongentreprisen i prosjektet. Fjellarbeidene innebærer utsprengning av cirka 182.000 m3 fordelt på adkomsttunneler og fire store haller. Betong­arbeidene som starter neste sommer er knyttet til to store rentvannsbassenger for oppbevaring av om lag 25 millioner liter vann, to store filterbassenger med elleve meter høye vegger og flere tekniske rom.

- Det å sikre rent vann for befolkningen er et viktig samfunnsoppdrag, så dette er et stort og betydningsfullt prosjekt både for Asker og Bærum Vannverk og for Veidekke.

Byggearbeidene starter i august 2022 med planlagt ferdigstillelse i 2025.

 

T Engene AS har fått kontrakt med Veidekke for opplasting og  utkjøring av tunnelmasser prosjektet.