Nordøyvegen Fv 659 Skjeltene - Harøya

  • Fv 659 Nordøyvegen skal gi fastlandssamband for øyene Lepsøya, Haramsøya, Flemsøy/Skuløy og Fjørtofta i Haram kommune (Nordøyane) og Harøya i Sandøy kommune.
  • Både Haram og Sandøy kommuner inngår i nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020
  • Nordøyvegen skal gi fastlandssamband for 2700 mennesker. 
  • Prosjektet Nordøyvegen innebærer bygging av tre undersjøiske tunneler, en miljøtunnel og tre bruer. Den lengste undersjøiske tunnelen blir på 5730 meter.Totalt 12,5km med tunell. Vegsambandet er totalt 37 km langt.

 

Vi har kontrakt med Skanska Norge på hovedsakelig utkjøring av tunellmasse fra stuff (beregnet 950 000m3).I tillegg skal vi laste og kjøre noe fra mellomlager og bygge anleggsvei.
      

Oppstart uke 11
           
 


Tipping på lekter juni 2019


   
29.08.2019
   


Høvel og lastebil blir fraktet mellom øyene


Lasting på stuff Burgertunnelen


   
Tipp Fjørtofta Nord


November 2019