E5 Råvannstunnelen Vefsrud

Holsfjorden i Viken er valgt til råvannskilde. Råvannet skal ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn til ett topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby og til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.

Skanska Norge AS er innstilt til kontrakten for driving av ny råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Det innebærer boring av tunnel fra Oslos nye reservevannkilde Holsfjorden i Viken til et nytt vannbehandlingsanlegg som bygges på Huseby vest i Oslo. I tillegg skal det utføres fjell- og betongarbeider ved vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden. Tunnelen på 19 km skal drives ved hjelp av to helelektriske tunnelboremaskiner på 5,2 meter i diameter. Massene skal fraktes ut på elektriske transportbånd, og det skal brukes elektriske lokomotiver i tunnelen. Den første tunnelboremaskinen er planlagt å starte boringen til årsskiftet 2022/2023.

T Engene AS har inngått underentreprenøravtale med Marthinsen & Duvholt i forbindelse med utførelse av transport av masser; beregnet en total mengde på 100 000 fm3 fordelt utkjørt til Nordlandsdalen (E16 Bjørum- Skaret - til veg oppbygging og terrengtilpasning ) og til Toverud (Åsland Pukkverk). Det kan også bli aktuelt å kjøre masser til Drammen Havn og til Gilhusbukta. T. Engene AS skal også laste massene som skal transporteres bort.