08.05.2023 TBM Råvannstunnelen

Ny vannforsyning i Oslo

Holsfjorden i Viken er valgt til råvannskilde. Råvannet skal ledes fra tunnelen mellom Vefsrud i Lier og Huseby inn i ett topp moderne vannbehandlingsanlegg som bygges under Husebyskogen. Videre skal man bygge en rentvannstunnel fra Huseby til Trosterud for å føre drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.

Skanska Norge AS har kontrakten for driving av råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby.

Råvannstunnelen på 19 km mellom vanninntaket på Vefsrud ved Holsfjorden og vannbehandlingsanlegget på Huseby, skal drives med to TBM-er. De er hundre prosent elektrisk drevet. Tunnelboremaskinene har en diameter på 5,2 meter og er nesten 300 meter lange. Massene skal fraktes ut på elektriske transportbånd, og all annen transport i tunnelen går med elektriske lokomotiver. Det er et stort behov for injeksjon i tunnelen på grunn av en forventning om mye vannlekkasjer med høye vanntrykk. Det er derfor satt særskilte krav til utrustningen av TBM-ene, og for å kunne håndtere krevende geologiske forhold generelt.

T Engene AS har fått kontrakt med Skanska Norge AS for utkjøring av masser på prosjektet. Vi skal kjøre ca 400 000fm3 tunnelstein over ca 2,5år.