MEFs fortjenestemedalje i sølv til Knut Einar Skrindo

Driftsleder Knut Einar Skrindo har mottatt MEFs fortjenestemedalje i sølv. Han har vært ansatt i firmaet i 20 år.

Han har gjort en kjempeinnsats for firmaet.

Jørn C Evensen i MEF(t.v), Knut Einar Skrindo, Torbjørn Engene og adm.dir i T.Engene AS Ole Tor
Oleivsgard.