Anlegg & Transport-95 tonn tippsemi-transport

 
BRØNNØYSUND (AT.no): Bilene fantes egentlig ikke da de ble bestilt, men nå har T. Engene AS satt i drift sine nye Mercedes-Benz trekkvogner og semitrailere i kalksteinstransport hos Brønnøy Kalk utenfor Brønnøysund.

Halvdan Korsmo

28.04.16 13:37
 

Vogntogene kjøres fra dagbruddet til knuseverket som igjen står i forbindelse med transportør frem til utskipningskai. Det er en kjørestrekning på fem kilometer, hvorav fire går i tunnel med stigning på opp mot ti prosent.

For å tilfredsstille oppdragsgiverens ønske om kapasitetsøkning, var det nødvendig med både stort lastevolum og motorer som er kraftige nok til å klare en kjørehastighet på rundt 20 km/t i stigningene.

Økte vekten med ca. 25 tonn

T. Engene bestemte seg for å kjøpe nye trekkvogner og semitrailere som kunne ta større last om gangen da de vant sin fjerde kontrakt hos Brønnøy Kalk. Med de nye bilene, skulle totalvekten økes fra rundt 70 tonn til ca. 95 tonn.

Selv om materiellet er tyngre, øker nyttelasten med 18-20 tonn til ca. 65 tonn.  Dette gir den ønskede økningen i kapasiteten. Hengerne var ikke noe problem. Selskapet importerer selv semitrailere fra den italienske produsenten Tecnokar Trailers, og der i gården hadde man ingen problemer med å bygge det T. Engene ville ha.

Utfordringen

Utfordringen var å skaffe trekkvognene. Kombinasjonen av kraftige nok motorer til å klare ønsket kjørehastighet og allhjulsdrift var nærmest ikke-eksisterende ved overgang fra Euro 5 til Euro 6.

Til slutt ble det Mercedes-Benz som klarte å få frem et produkt som tilfredsstilte kravene, treakslede tungtrekkere med allhjulsdrift, 3363 SLT 6x6.

- Fabrikken var meget lydhør for ønskene, sier Knut Tolpinrud, Mercedes-Benz-selger på Hønefoss.

På bestillingstidspunktet sto ikke tungtrekkere med allhjulsdrift på programmet. Det ble imidlertid tatt frem, og i dag er det en opsjon på slike biler. Men T. Engene var nok den første, eller i hvert fall blant de første, til å få slike tungtrekkere.

Bilene med motorer på 625 hk og 3000 Nm er produsert på fabrikken i Wörth, men har også vært innom Mercedes-Benz’ ombyggingsfabrikk i Molsheim, blant annet for å få kjølepakke og tanker bak førerhuset slik tungtrekkerne har. Her hjemme har trekkvognene vært innom Chassisservice på Hønefoss blant annet for montering av hydraulikk for de svære tippsemiene som har dumperkasser på 46 kubikkmeter.

Det er litt mer enn strengt tatt nødvendig, men man ønsker å sikre seg at ikke noe av lasset faller av under kjøring. T. Engene har anskaffet seks sett for kalksteinkjøringen, og de har nå rullet mellom 10.000 og 14.000 km.

Behagelig med turboretarderclutch

Så langt har kjøretøykombinasjonen fungert meget bra. Sjåførene gir uttrykk for at bilene er stabile og gode å kjøre. Det kan blant annet ha sammenheng med økt akselavstand. Plass er ikke noe problem på området til Brønnøy Kalk.

Mercedes-Benz SLT har såkalt turboretarderclutch (kombinasjon av hydraulisk igangsettings-clutch og retarder) som standard. Dette er en innretning som gjør det meget enkelt og skånsomt å kjøre i gang med tung last. Normalt skal man ikke få stopp i stigningen i de to tunnelene man må gjennom, men sjåførene gliser fornøyd over hvor elegant det går å komme i gang igjen med 95 tonns totalvekt i bratta.    


Sjåførene sammen med Torbjørn Engene (t.h.) og Ståle Eivind Vågan, driftsleder for T. Engene AS i Brønnøysund.


Kjøringen

De nye semitrailersettene går i intensiv transport. Det kjøres på to skift som går fra halv syv om morgenen til drøyt midnatt. Det er to sjåfører på hver bil som i snitt kjører 30 turer i døgnet. På hver tur blir det transportert 42-43 kubikkmeter kalkstein.

Det meste av kjøringen foregår på god, asfaltert vei i tunnel, men inne i dagbruddet foregår kjøringen på grusvei hvor Brønnøy Kalk sørger for meget godt veivedlikehold. Det har vist seg å betale seg i form av færre skader og høy transportkapasitet.

Les en lengre versjon av denne artikkelen i A&T nummer 4, 2016 samt en artikkel om Brønnøy Kalk AS.