E18 Rugtvedt-Langangen

Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru. EIFFAGE Génie Civil er totalentreprenør for utbyggingen. Ny E18 Langangen-Rugtvedt skal etter planen åpne i 2025. I det kommende året vil det pågå omfattende anleggsarbeid i området ved Kokkersvoll i Porsgrunn. Det er derfor bygget en ny, midlertidig omkjøringsvei mellom eksisterende E18 og Langangveien mellom Kokkersvoll og Lanner. Den åpner natt til tirsdag den 8. november 2022 og vil være i bruk ut 2023.

 

 Vi har kontrakt med  Eiffage på prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen parsell 2 (Lanner-Kjørholt). Vi skal laste og kjøre ca 3,7 mill tonn tunnelstein på to år (ca 130 000 lastebillass).