Transport av tunellmasse Follobanen

 

Se Follobaneprosjektets gigantiske dyttejobb!
I sommer gjorde Follobaneprosjektet en jobb som aldri tidligere har blitt gjort i norsk jernbanehistorie. Dag og natt i to uker ble to betongtunneler på til sammen 7000 tonn dyttet inn under Østfoldbanens spor ved Oslo S.

Publisert 31.08.2018

https://www.youtube.com/watch?v=LrFQrfelfuk


 

 Fakta om hele Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og drill & split)
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og avsluttes i 2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildelinger  fra februar 2015 til og med 2016
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo