50-års feiring på Oset Høyfjellshotell

Stor feiring av firmaets 50-års jubileum på Oset Høyfjellshotell lørdag 20.08.2022. Vi var ca 100 personer som feiret, herav ansatte, familie, leverandører og andre samarbeidspartnere, med ledsagere.

Torbjørn Engene har vært eier av firmaet i alle disse årene, og det er ikke så mange firmaer eller personer som kan sammenligne seg med det.

Firmaet har hatt prosjekter i alle "gamle " fylker i landet, bortsett fra Øst-Agder, og det er sannsynlig det firmaet i Norge som har kjørt ut mest tunnelstein.

Torbjørn har ikke oversikt over eksakt antall utstyr han har hatt, men tror mellom 300 og 400 lastebiler, i tillegg til ett stort antall gravemaskiner, hjullastere, dumpere  og annet utstyr.